; پایگاه فرهنگ و هنر مازندران

محصولات فرهنگی

آخرین پست ها:

کتاب جهانی شدن در کار و کسبهای اینترنتی

کتاب جهانی شدن در کار و کسبهای اینترنتی تالیف دکتر آیت اله ممیز، سجاد محمدی و دکتر علی مبینی دهکردی 116 صفحه رقعی انتشارات جهاد دانشگاهی مازندران، 1395 قیمت: 80000 ریال

جریانهای برگشتی

ترجمه دکتر آزاده ولی پور عضو هیات علمی دانشگاه آزاد جویبار 82 صفحه وزیری انتشارات جهاد دانشگاهی مازندران/ 1394 قیمت: 60000 ریال

جهانی شدن در کسب و کارهای اینترنتی

جهانی شدن در کسب و کارهای اینترنتی

جهانی شدن در کسب و کارهای اینترنتی

جهانی شدن در کسب و کارهای اینترنتی

تابلو عکس

قیمت : 200 هزار تومان شماره تماس : 09114169391