عباسعلی رستمی

عباسعلی رستمی

چاپ کتاب "طراحي رآكتورهاي الكتروشيميايي"، محل چاپ در دانشگاه مازندران، با تیراژ 1500 نسخه در سال انتشار 1373

چاپ کتاب "شيمي فيزيك پليمرها"، محل چاپ در دانشگاه مازندران، با تیراژ 3000 نسخه در سال انتشار 1373

چاپ بیش از 130 مقاله علمي در مجلات بين المللی (ISI)و ارائه و چاپ بیش از 250 مقاله در کنفرانسهای ملی و بين المللی داخلی و بین المللی مانندکشور های مانند کانادا و امریکا و فرانسه وکره و آلمان و انگلستان و ایتا لیا و روسیه و دانمارک و یونان و سنگاپور و جمهوري چك و سوئیس و غیره

طرح‌هاي تحقيقاتي مهم خاتمه يافته و در دست اجراء:
الف - تخريب الكتروشيميايي پوسته خارجي برنج و كاربرد آن در صنايع (خاتمه يافته)
كارفرما: سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان مازندران 1380
ب- بررسي نظري و تجربي انواع باتري‌هاي نيكل متال هيدريد (خاتمه يافته)
كارفرما: شركت سهامي باتريسازي نيرو 1380
ج- رفتار رسانايي الكترونيكي اتصالات مولكولي نيتروازوبنزن بر بستر كربن
كارفرما: وزارت علوم، تحقيقات و فناوري - امور فناوري و پژوهشي ( خاتمه یافته)

عباسعلی رستمی فارغ التحصیل رشته شیمی در مقطع كارشناسي ارشد از دانشگاه شیراز و دكتري از دانشگاه مموريال در کانادا بوده و دوره های تخصصی و تحقیقاتی را پس از دکتری در سال تحصيلي 65- 1364 (دانشگاه اوكلاهما در آمريكا) ، 72 - 1371 (دانشگاه تگزاس در آمريكا)، 1382- 1381 (دانشگاه آلبرتا در کانادا) گذرانده و با درجه استادی پایه 43 (ارتقاء از دانشياري به استادي سال 1376) در تاریخ 95/5/1 از دانشگاه مازندران بازنشسته شده و در حال حاضر به عنوان رئیس و عضو هیات علمی دانشگاه شمال مشغول فعالیت علمی- اجرایی می باشند.

تشويق‌ها و جوايز و نشان‌ها و مدال‌ها:

1- اخذ بورس تحصيلي چهارساله از دانشگاه مموريال در كانادا براي دوره دكتري
2- دريافت لوح تقدير بعنوان استاد نمونه آموزش عالي كشور در سال تحصيلي 71-70
3- دريافت لوح تقدير بعنوان پژوهشگر پيشكسوت دانشگاه مازندران سال 1380
4- دريافت لوح تقدير بعنوان پژوهشگر نمونه دانشگاه مازندران سال 1383
5- دریافت لوح تقدیر بعنوان یکی از چهره های ماندگار استان مازندران از سوی صدای وسیمای جهموری اسلامی ایران در اولین همایش تجلیل از نخبگان استان سال 1383
6- دريافت لوح تقدير بعنوان استاد نمونه دانشگاه مازندران سال 1385
7- دريافت لوح تقدير بعنوان پژوهشگر نمونه استان مازندران سال 1385
8- دریافت لوح تقدیر بعنوان یکی از نخبگا ن استان مازندران از سوی نماینده ولی فقیه و استانداری مازندران در دومین همایش تجلیل از فرزا نگان مازندران سال 1386
9- دريافت لوح تقدير بعنوان استاد بر جسته شيمي فيزيك ايران از سوي رئيس انجمن شيمي ايران در شانزدهمين كنفرانس شيمي فيزيك ايران -بابلسر 7/8/1392
10- دریافت لوح تقدیر به عنوان استاد برجسته الکتروشیمی از سوی انجمن الکتروشیمی ایران در سال 1394
مقالات:
132- H Rostami, F Khosravi, M Mohseni, AA Rostami, Biosynthesis of Ag nanoparticles using isolated bacteria from contaminated sites and its application as an efficient catalyst for hydrazine electrooxidation, International journal of biological macromolecules, 2018, 107, 343-348

131- J Zhang, M Moosavi, AA Rostami, FM Vargas, Viscosity modeling of water+ alkanediols mixtures, Journal of Molecular Liquids, 2018, 249, 326-333

130- F Ahmadi, M Pirdashti, AA Rostami, Density, refractive index and liquid–liquid equilibrium data of polyethylene glycol 3000+ potassium formate+ water at different pH values, Chinese Journal of Chemical Engineering, 2018, 26 (1), 168-174

129- M Advand, M Kolahdouz, A Rostami, M Masnadi-Shirazi, M Norouzi,Array of vertically aligned Al-doped ZnO Nano rods: Fabrication process and field emission performance, Thin Solid Films, 2018 656, 6-13

128- A Motahari, N Hu, A Vahid, A Omrani, AA Rostami, DW Schaefer, Multilevel morphology of complex nanoporous materials, Langmuir, 2018, 34 (23), 6719-6726

127- M Hashemi, M Moosavi, A Omrani, AA Rostami, Non-ideal behavior of ethanol+ amines mixtures, modeling using the Peng-Robinson and PC-SAFT equation of state, Journal of Molecular Liquids, 2018, 256, 445-455

126- M Pirdashti, K Movagharnejad, AA Rostami , Liquid-Liquid Equilibrium Data, Viscosities, Densities, Conductivities, and Refractive Indexes of Poly (vinyl pyrrolidone)+ tri-sodium Citrate+ Urea Aqueous Two-Phase Systems, Brazilian Journal of Chemical Engineering, 2017, 34 (3), 911-918

125- M Pirdashti, K Movagharnejad, AA Rostami , Effect of pH on Properties of Poly (Vinyl Pyrrolidone)+ Tri-Sodium Citrate+ Guanidine Hydrochloride Aqueous Two-Phase Systems, Chemical Engineering Communications, 2017, 204 (3), 398-405

124- E Sedaghat, AA Rostami, M Ghaemy, A Rostami, Kinetic Analysis of Thermal Degradation of Poly (Vinyl Alcohol)/Starch/Nano Clay Nanocomposite Using Differential Isoconversional and Master Plot Approaches, International Journal of Applied Chemistry, 2017, 13 (4), 855-877

123- A Barani, M Pirdashti, AA Rostami, Density, Viscosity, Refractive Index, and Excess Properties of Binary and Ternary Solutions of Poly (ethylene glycol), Water, and Dipotassium Tartrate at 298.15 K and … , Journal of Chemical & Engineering Data, 2017, 63 (1), 127-137

122- M Moosavi, CJ Sisco, AA Rostami, FM Vargas, Thermodynamic properties and CO2 solubility of monoethanolamine+ diethylenetriamine/aminoethylethanolamine mixtures: Experimental measurements and thermodynamic modeling, Fluid Phase Equilibria, 2017, 449, 175-185

121- M Pirdashti, K Movagharnejad, AA Rostami, B Shahrokhi, Response surface methodology for the evaluation of guanidine hydrochloride partitioning in polymer-salt aqueous two-phase system, Korean Journal of Chemical Engineering, 2017, 34 (7), 2033-2042

120- A Rahmani, AA Rostami, M Pirdashti, P Mobalegholeslam , Liquid-liquid equilibrium and physical properties of aqueous mixtures of poly (vinyl pyrrolidone) with potassium phosphate at different pH: Experiments and modeling, Korean Journal of Chemical Engineering, 2017, 34 (4), 1149-1158

119- M Sedighi, AA Rostami, E Alizadeh , Enhanced electro-oxidation of ethanol using Pt–CeO2 electrocatalyst prepared by electrodeposition technique, International Journal of Hydrogen Energy, 2017, 42 (8), 4998-5005

118- H Rostami, T Abdollahi, P Mehdipour, AA Rostami, D Farmanzadeh, Effect of Ni addition on electrocatalytic activity of PdCu catalysts for ethanol electrooxidation: An experimental and theoretical study, International Journal of Hydrogen Energy, 2017, 42 (39), 24713-24725

117- M Hemmat, M Moosavi, AA Rostami, Study on volumetric and viscometric properties of 1, 4-dioxane and 1, 2-ethanediol/1, 3-propanediol binary liquid mixtures, measurement and prediction, Journal of Molecular Liquids, 2017, 225, 107-117

116- B Shahrokhi, M Pirdashti, P Mobalegholeslam, AA Rostami, Liquid–liquid equilibrium and physical properties of aqueous mixtures of poly (ethylene glycol) with zinc sulfate at different pH values: experiment, correlation, and … , Journal of Chemical & Engineering Data, 2017, 62 (3), 1106-1118

115- K Gholizadeh, S Yeganegi, AA Rostami, MD study of structure and dynamic properties of the 1-n-alkyl-3-methylimidazolium tris (perfluoroalkyl) trifluorophosphate ionic liquids, Journal of Molecular Liquids, 2017, 244, 77-84

114- M Moosavi, K Taghizadeh, M Gholami, AA Rostami , Thermodynamic and transport properties of acetonitrile+ alkanediols liquid mixtures at different temperatures, experimental measurements and modeling, The Journal of Chemical Thermodynamics, 2017, 113, 236-249

113- H Kiaee, AA Rostami, D Farmanzadeh , Excess properties and spectroscopic studies for a binary system of polyethylene glycol 200 and N-methyl-2-pyrrolidone at different temperatures, Journal of Molecular Liquids, 2017, 231, 242-248

112- M Hemmat, M Moosavi, M Dehghan, E Mousavi, AA Rostami , Thermodynamic, transport and optical properties of formamide+ 1, 2-ethanediol, 1, 3-propanediol and poly (ethylene glycol) 200 binary liquid mixtures, Journal of Molecular Liquids, 2017, 233, 222-235

111- H Rostami, AA Rostami, A Omrani , An electrochemical method to prepare of Pd/Cu2O/MWCNT nanostructure as an anode electro catalyst for alkaline direct ethanol fuel cells, Electrochimica Acta , 2016, 194, 431-440

110- M Moosavi, AA Rostami , Densities, viscosities, refractive indices, and excess properties of aqueous 1, 2-etanediol, 1, 3-propanediol, 1, 4-butanediol, and 1, 5-pentanediol binary mixtures, Journal of Chemical & Engineering Data, 2016, 62 (1), 156-168

109- M Moosavi, A Motahari, A Vahid, V Akbar, AA Rostami, A Omrani , Densities, viscosities, and refractive indices of dimethyl carbonate+ 1-hexanol/1-octanol binary mixtures at different temperatures, Journal of Chemical & Engineering Data,2016, 61 (6), 1981-1991

108- H Rostami, AA Rostami, A Omrani , Poly (p-phenylendiamine/TiO2) nanocomposite promoted Pt/C catalyst for methanol and ethanol electrooxidation in alkaline medium, Electrochimica Acta, 2016, 191, 536-547

107- M Pirdashti, K Movagharnejad, AA Rostami, H Bakhshi,Liquid–liquid equilibria, electrical conductivity, and refractive indices of Poly (ethylene glycol)+ sodium sulfate+ guanidine hydrochloride aqueous two-phase systems, Fluid Phase Equilibria, 2016, 417, 29-40

106- A Hassanjani Roushan, A Omrani, A Motahari, AA Rostami , Influence of octasilane POSS on non-isothermal crystallization, thermal stability and conductivity of poly (vinyl alcohol) nanocomposite, Polymer-Plastics Technology and Engineering, 2016, 55 (3), 268-277

105- P Mehdipour, A Omrani, H Rostami, AA Rostami , Investigation of electrocatalytic activity and stability of Pt anode catalyst on the electrooxidation of 1, 2-propanediol, 2-propanol and methanol in alkaline media, Journal of Molecular Liquids, 2016, 219, 165-172

104- H Kiaee, AA Rostami, D Farmanzadeh, excess molar volume measurements and spectroscopic studies for a binary system of polyethylene glycol 200 and n-methyl-2-pyrrolidone at different temperatures, Iranian chemical society, university of guilan, 2016, Volume 19

103- Sm hoseini, Aali rostami, A omrani, investigation of some thermodynamic properties of 1, 2-propanediol binary mixtures with alkanolamines at different temperatures and mole fractions , Iranian chemical society, university of guilan, 2016, Volume 19

102- L mohammadi, A omrani, Gh ghanadzadeh, AA rostami, density, refractive index and excess properties for binary mixtures of sulfolane and 1, 4-butanediol at different temperatures fractions , Iranian chemical society, university of guilan, 2016, Volume 19

101- A Emamgholizadeh, Aali Rostami, A Omrani, Ali Rostami, Electrooxidation Of Hydrazine By Carbon Carbon Paste Electrode Decorated With Sio2/Poly (P-Phenylendiamine) Nanocomposite fractions , Iranian chemical society, university of guilan, 2016, Volume 19

100- A Emamgholizadeh, Aali Rostami, A Omrani, Ali Rostami, Synthesis and Corrosion Protection Properties Of Poly (Pphenylenediamine)/Silica Nanocomposite fractions , Iranian chemical society, university of guilan, 2016, Volume 19

99- M.Pirdashti,K.Movaghanejad,A.A.Rostami,P.Akbarpour and M.Katabi, Liquid-Liquid Equilibrium Data, Viscosities,Densities, Conductivities, and Refracctive Indexes of Aqeous Mixtures of PEG with Trisodium Citrate at Different pH,Accepted in Journal of Chemical &Engineering Data ,2015

98- H.Rostami,Abbas A.Rostami and A.Omrani,Investigation on ethanol electrodeposited Pd-Co nanostructures supported on graphene oxide, International Journal of Hydrogen Energy 2015,40,10604-10596.

97- H Rostami, A Omrani, AA Rostami ,On the role of electrodeposited nanostructured Pd–Co alloy on Au for the electrocatalytic oxidation of glycerol in alkaline media, International Journal of Hydrogen Energy, 2015, 40 (30), 9444-9451

96- A Omrani, AA Rostami, A Emamgholizadeh , Electro catalytically active Nano composite carbon paste electrode modified with SiO2/poly (P-phenylendiamine) core/shell nanoparticles: application toward electro oxidation of hydrazine, Journal of Solid State Electrochemistry, 2015, 19 (2), 585-592

95- H.Rostami,A.Omrani,Abbas A.Rostami, and A.Emamgholizadeh, Electro oxidation of hydrazine in alkaline medium at carbon paste electrode decorated with poly (P-phenylendiamine/ZnO) nanocomposite, International Journal of Ionics The Science and Technology of Ionic Motion, 2015, 21(4),1073-1080

94- A Emamgholizadeh, AA Rostami, A Omrani, A Rostami , Performance of EP/PpPDA and EP/PpPDA/SiO2 Nano composite on corrosion inhibition of steel in hydrochloric acid solution, Progress in organic Coatings, 2015, 82, 7-16

93- H Rostami, AA Rostami, A Omrani, Investigation on ethanol electrooxidation via electrodeposited Pd–Co nanostructures supported on graphene oxide,International Journal of Hydrogen Energy,2015, 40 (33), 10596-10604

92- M Pirdashti, K Movagharnejad, AA Rostami, P Akbarpour, M Ketabi , Liquid–liquid equilibrium data, viscosities, densities, conductivities, and refractive indexes of aqueous mixtures of poly (ethylene glycol) with trisodium citrate at different pH, Journal of Chemical & Engineering Data, 2015, 60 (11), 3423-3429

91- A Motahari, AA Rostami, A Omrani, M Ehsani, On the thermal degradation of a novel epoxy-based nanocomposite cured with tryptophan as an environment-friendly curing agentو Journal of Macromolecular Science,2015, Part B 54 (5), 517-532

90- A Emamgholizadeh, A Omrani, AA Rostami, A Rostami, Corrosion Protection of Steel 316 Using Coatings Based on Epoxy and Poly p-Phenylendiamine–SiO2 Nanocomposite, Chemical Engineering Communications, 2015, 202 (10), 1389-1396

89- A.Emamgholizadeh, A.Omrani,Abbas A.Rostami and A.Rostami, Corrosion protection of steel316 using coatings based onepoxy and poly P-phenylendiamine-SiO2 nanocomposite, Chemical Engineering Communications, Accepted:23 Jul 2014

88- M.Moosavi, A.Omrani,Abbas A.Rostami and A.Motahari, Isobaric,isothermal theoretical investigation and examination of different equations on some phisicochemical properties in PEG liquid polymer sestem,J. Chem. Thermodynamics,2014,68,205-215.

87- F.Bagheralhashemi, A.Omrani,Abbas A.Rostami and A.Emamgholizadeh, Electrochemical Synthesis and Characterization of Poly O-Aminophenol-SiO2 Nanocomposite, Materials and Technology,2014,48(2),189-193.

86- S. Khostavan, A.Omrani, A. A.Rostami,Influence of multiwalled carbon nanotubes on reaction kinetics of epoxy cured with 1,4-bis (3-aminopropoxy)butane,2013,144,147-153.

85- A.Omrani,A.A.Rostami,M.Sharifirad,Synthesize,Characterization, and Corrosion Inhibition of Polypyrrole Thin Film on Copper,Journal of Macromolecular Science,2013,50,513-521.

84- A. Omrani, A. A. Rostami, F.Ravari,Advanced isoconversional and master plot analyses on solid-stat degradation kinetics of a novel nanocomposite,J.Therm.Anal.Calorim,2013, 111, 677-683.

83-M.Moosavi, A.Motahari,A.Omrani and A.A.Rostami, Investigation on some themophysical properties of poly(ethylene glycol)binary mixtures at different temperatures,J.Chem.Thermodynamics,2013,58,340-350.

82-A.Motahari,A.Omrani,A.A.Rostami and M.Ehsani,Preparation and characterization of a novel epoxy based nanocomposite using tryptophan as an eco-friendly curing agent, Thermochimica Acta, 2013,574,38-46.

81-E.Koohyar,A.A.Rostami,M.J.Chaichi,and F.Kiani,Study on themodynamic properties of water+L-cysteine hydrochloride monohydrate, glycerol, and D-sorbitol at variouus temperatures.Journal of Chemistry, 2013,1-10.

80- M.Moosavi, A.Motahari,A.Omrani and Abbas A.Rostami,Thermodynamic study on some alkanediol solution: Measurement and modeling, Themochimica Acta, 2013,561,1-13.

79- A.Moradi, A.Emamgolizadeh, A.Omrani and Abbas A.Rostami, Electropolymerization and characterization of 3,4-ethylendioxy thiophene on glassy carbon electrode and study of ions transport of the polymer during redox process, Journal of Applied Polymer Science, 2012,124,2407-2416.

78- A.Omrani,Abbas A. Rostami,N.Yazdizadeh andM.Khoshroo, Experimental and theoretical studies on carbon surface modification by reduction of in situ generated diazonium salt, Chemical Physics Letters, 2012, 539-540, 107-111.

77- A.Omrani, Abbas A. Rostami and M. Sharifirad, Synthesize, Characterization, and Corrosion Inhibitionof Polypyrrole Thin Films on Copper, Journal of Macromolecular Science, Part A: Pure and Applied Chemistry ,2013, 50, 513-521.

76- E. Koohyar, Abbas A.Rostami, M.J. Chaichi and F.Kiani, Study on Themodynamic Properties for Binary Systems of Water+L-Cysteine Hydrochloride Monohydrate, Glycerol, and D-Sorbitol at Various Temperature, Journal of Chemistry, 2013, 1-10.

75- S.Khostavav, A.Omrani and Abbas A.Rostami,Influence of multiwalled carbon nanotube on reaction kinetics of epoxy cured 1,4-bis(3-aminopropoxy)butane, Monatsh.Chem. 2013, 144, 147-153.

74- A.Omrani, Abbas A.Rostami and F. Ravari, Advanced isoconvesional and master plot analyses on solid -state degradation kinetics of novel nanocomposite, J.Therm.Anal.Calorim.,2013, 111,677-683.

73 - M. Moosavi,A.Motahari, A.Omrani, Abbas A. Rostami, Investigation on some thermophysical properties of poly(ethylene glycol)binary mixtures at different temperatures, J.Chem. Thermodynamics,2013,58,340-350.

72- M.Sharifirad, A.Omrani, Abbas A. Rostami and F. Kooyar, Synthesis of Nano-Composite Poly (4-4 Diamino Diphenyl Sulfon) with Various Metals,Materials and technology, 2012,46(6), 643-647

71- A.Emamgholizadeh, A.Omrani and Abbas A.Rostami,Chemical synthesis,characterization and elecro-oxidation of hydrazine via a carbon paste electrode modified with poly (P-phenylendiamine/Al2O3) nanocoposite, Electrochimica Acta 2012,81,166-171.

70- F.Ravari,A.Omrani, Abbas A. Rostami and M.Ehsani, Ageing effects on electrical, morphological,and mechanical properties of a low viscosity epoxy nanocomposite, Polymer Degradation and Stability, 2012, 97, 929-935.

69- A.Omrani, Abbas A. Rostami and F. Ravari, Advanced isoconversional and master plot analyses on sold-state degradation kinetics of a novel nanocomposite, J. Therm. Anal. Calorim., published online, 2012.

68-A.Omrani, Abbas A.Rostami,S.Khostavan,Y.Vazifeshenas,Preparation, characterization and application of advanced isoconversional kinetics to epoxy/1,4-Bis (3-aminopropoxy)butane/MWCNT nanocomposites. Composites Part A,2012, 43,381-387.

67- O. Zabihi,A.Orani and Abbas A. Rostami, Thermo-oxidative degradation kinetics and mechanism of the system epoxy nanocoposite reinforced with nano-Al2O3. J. Them. Anal. Calorim.,2012,108,1251-1260.

66- A. Omrani, Abbas A. Rostami, F. Ravari and A. Mashak,Reaction kineticks of a noval thermoset nanocomposite: the glycerol diglycidylether/3,3- dimethyl glutaric anhydride/nano-Al2O3. Monatsh. Chem. 2012, 143,739-746.

65- A. Motahari, A. Omrani and Abbas A. Rostami, Theoretical study on the mechanism of epoxy cured with tryptophan in the presence of 2,4,5- triphenylimidazole as a catalyst,Computational and Theoretical Chemistry,2011,977,168-180.

64- Fardad Koohyar, Abbas Ali Rostami, Mohammad Javad Chaichi and Farhoush Kiani, Refractive Indices, Viscosities, and Densities for L-Cysteine Hydrochloride Monohydrate + D-Sorbitol +Water, and Glycerol + D-Sorbitol + Water in the Temperature Range between T = 303.15 K and T = 323.15 K, J. Solution Chem. 2011, 40,1361-1370

63-F. Kiani, Abbas A.Rostami, F. Gharib, S. Sharifi and A. Bahadory, Complex Formation of the Cerium(IV) Ion with Glycyl-Glycine at Different Ionic Strengths, J. Chem. Eng. Data 2011,56,2830-2835.

62 A.omrani, Abbas A.Rostami, F.Ravari, A.Mashak,Curing behavior and structure of a novel nanocomposite from glycerol diglycidyl,ether and 3,3-dimethylglutaric anhydride,Thermochimica Acta, 2011,517,9-15.

61-A. Omrani, Abbas A. Rostami, E. Sedaghat,Thermo-physical performance of DGEBA/1,8-NDA/barium carbonate compositefor coating applications, Progress in Organic Coatings,2010,69,310-315.

60- A.Omrani , Abbas A.Rostami and M. Mokhtari,Densities and volumetric properties of 1,4-Dioxane with Ethanol, 3-Methyl-1-butanol, 3-Amino-1-propanol and 2-Propanol binary mixtures at various temperatures, Journal of Molecular Liquids,2010, 157,18-24.

59-E.Sedaghat, A.Omrani and Abbas A.Rostami,Thermo-physical performance of DGEBA/1,8- NDA/Barium carbonate composite for coating applications, Organic Coatings, 2010, acccepted

58-F. Kiani, Abbas A. Rostami, S.Sharifi, A. Bahadory and M.J.Chaichi,Detemination of Acidic Dissociation Constants of Glycine, Valine, Phenylalanine, Glycylvaline, and Glycylphenylalanine in Water Using ab initio Methods,Journal of Chemical and Engineering Data, 2010, 55-2732-2740.

57-F. Kiani, Abbas A. Rostami, S. Sharifi, and A. Bahadory,Calculation of acidic dissociation constants of glycylglycine in water at different temperatures using Ab initio methods, Journal of Molecular Structure:THEOCHEM,2010,956, 20-25.

56-M. Khoshroo and Abbas A. Rostami,Characterization of the Organic Molecules Deposited at Gold Surface by the Electrochemical Reaction of Diazonium Salts, Journal of Electroanalytical Chemistry, 2010, 647,117-122.

55-A. Emamgholizadeh, M. Khoshroo, A. Omrani and Abbas A. Rostami, Eletrochemical preparation and properties of polypyrrole and its blend with poly(vinyl sulfonate) doped with perchlorate anions, Journal of Applied Polymer Science, 2010, 117(6), 3107-3113.

54-A. Verdian Doghaei , Abbas A. Rostami amd A. Omrani,Densities, viscosities and volumetric properties of binary mixtures 1,2-propanediol +1-heptanol, or 1-hexanol and 1,2- ethanediol + 2-butanol , or 2-propanol at T = (298.15, 303.15, 308.15) K,Journal of Chemical and Engineering Data, 2010,55,2894-2899.

53- M. Sharifirad, A. Omrani, Abbas A. Rostami and M. Khoshroo,Electrodeposition and Characterization of Polypyrrole Films on Copper,Journal of Electroanalytical Chemistry, 2010,645, 149- 158.

52-M. Khoshroo and Abbas A. Rostami, Electrochemical and Impedance Spectroscopy Studies of Various Diazonium Salts on Glassy Carbon Electrode, Monatshefte fur Chemie,2010, 141,841-846.

51-Abbas A. Rostami and Z.Rezanejad Gatabi, Detemination of the Heterogeneous Rate Constantof Fe(CN)63-/4- in Aqueous Solution with Different Supporting Electrolyte and Viscosity at Glassy Carbon Elecrode, Asian Journal of Chemistry,2010, 22(2), 989-995.

50- A. Omrani, Abbas A. Rostami and E. Sedaghat, Kinetics of cure for a coating system including DGEBA (n=0)1,8-NDA and barium carbonate, Thermochimica Acta,2010,497,21-26.

49-F. Kiani, Abbas A. Rostami, S. Sharifi and F. Gharib, Complex Formation of Thorium(IV) Ion with Glycl-Glycine and Glycyl-Valine, Journal of Chemical and Engineering Data,2009,54,3247-3251.

48-F.Kiani,S.Yeganigi, Abbas A.Rostami and S.Sharifi,ab initio Study of Restricted Rotation in N-Nitroso-azirine and N-Nitroso-diaziridine,Asian Journal of Chemistry,2009,21(2),1210-1216.

47-A. Omrani, M. Ghaemy and Abbas A. Rostami, Thermosetting polymers from epoxy resin and a Nickel catalyst of diethylentriamine, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2009, 98, 477-483

46-Abollah Omrani ,L. Simon and Abbas A. Rostami,The effects of alumina nanoparticle on the properties of an epoxy resin sysrem, Materials Chemistry and Physics, 2009,114,145-150

45-Abollah Omrani and Abbas A Rostami, Undestanding the effect of nano-Al2O3 addition upon the properties of epoxy-based hybrid composites, Materials Science and Engineering A,2009, 517,185-190.

44-Abbas A. Rostami, et al.,Thermodynamic study of formation of the complexes of thorium(IV) xylenol orange at different temperature, Asian Journal of Chemistry, 2009,21(1), 475- 483.

43-M. Khoshroo and Abbas A.Rostami,EIS study of the redox reaction of Fe(CN)63?/4? at glassy carbon electrode via diazonium reduction in aqueous and acetonitrile solutions, Journal of Electroanalytical Chemistry,2008,624,205-210

42-A. Omrani, L. Simon, Abbas A. Rostami and M. Ghaemy,Cure Kinetics FTIR study of Epoxy/Nickel- Imidaole System,International Journal of Chemical Kinetics, 2008,40(10), 663-669.

41-A. Omrani, L. Simon and Abbas A.Rostami, Influence of cellulose nanofiber on the epoxy network formation, Materials Science and Engineering A, 2008,490, 131-137.

40-Maryam Khoshroo, Abbas A. Rostami, Saeed Yeganegi, Cyclic voltammetry and computational study of a 4- bromophenyl monolayer on a glassy carbon electrode, Monatshefte fur Chemie,2008, 138, 781-787.

39-A. Omrani, Abbas A. Rostami,L. Simon and M. Ghaemy, Cure kinetics, dynamics mechanical and morphological properties of epoxy resin-Im6NiBr2 system, European Polymer Journal, 2008, 44, 769-779.

38-A. Ashrafi, Abbas A. Rostami, M.Najmeh,Study on QSPR method for theoretical calculation of heat of formation for some organic compounds, African Journal of Pure and Applied Chemistry, 2008, 2(1), 006-009.

37-A. 0mrani ,L. Simon, Abbas A. Rostami and M.Ghaemi, Study on Curing Mechanism of DGEBA/Nickel-Imidazole System, Thermochimica Acta, 2008, 468, 39-48.

36- Abbas A. Rostami,M. J. Chaichi and M.Sharifi, Densities, Viscosities, and Excess Gibbs Energy of Activation for Viscous Flow, for Binary Mixture of Dimethyl Phthalate with 1- Pentanol, 1-Butanol and 1-Propanol at different Temperatures, Monatshefte fur Chemie, 2007, 138, 967-971.

35-Abbas A. Rostami, et al., Electrochemical Recognition of Metalloproteins by Bromide-modified Silver Electrode- A New Method, Int. J. Molecular Sciences, 2007, 8, 723-735.

34-M. Khoushroo and Abbas A. Rostami, Stability of Substituted 4-Bromobenzene and 4-Nitrobenzene Groups Electrochemically Grafted at Carbon Electrode Surfaces, Asian Journal of Chemistry, 2007,9(3), 1863-1869.

33- A. A. Rostami and M. T. McDermott, Electrochemical Derivatization of Carbon Surfaces by Reduction of Diazonium Cations Using Cyclic Voltammetry Technique, Russian Journal of Elrctrochemistry, 2006, 42(7), 758-764.

32- A. Omrani, Abbas A. Rostami and M. Ghaemy, Kinetics and thermal properties of epoxy resin cured with Ni(II)- tris- (O-pheneylendiamine) bromide, Journal of Applied Polymer Science, 2006, 101, 1257-1265.

31- Abbas A. Rostami and Mark T. McDermott, Study of Nitroazobenzene Films Covalently Attached at the Surface of Carbon that Exhibit Conductance Switching, e-Journal of Surface Science and Nanotechnology, 2006, 4, 419-425.

30- Abbas A. Rostami and F. Aram, Effect of Solvents and Supporting Electrolytes on the Electrochemical Behavior of Ferrocene/Ferricenium Redox System. Asian Journal of Chemistry, 2006,18(3), 1830-1834.

29- Mosa Ghaemy, A. Omrani and Abbas A. Rostami, Curing behavior of epoxy resin using contllable curing agents based on nickel complexes, Macromolecular material and Engineering,2006,291, 181-193.

28- Mosa Ghaemy, Abbas A. Rostami and A. Omrani , Isothermal cure kinetics and thermodynamics of an epoxy-nickel-diamine system, Polymer International, 2006, 55, 279-284.

27- Abbas A. Rostami and M. Khoshroo, Influence of organic solvents on the kinetics of electron transfer and adsorption at glassy carbon electrode, Bulletin of Electrochemistry, 2005, 21(5), 219-222.

26- Abbas A. Rostami and M. Lotfi, Electrochemical Characterization of Nitrobenzene Derivative in Different Electrolyte Media, International Journal of Chemistry, 2005, 15(2) 125-130.

25- Abbas A. Rostami , et al., Common Intersection Points of Bulk Modulus for Liquefied of Natural Gas (LNG) Mixtures, Journal of Chinese Chemical Society, 2005, 52, 209-213.

24- Mosa Ghaemy, A. Omrani and Abbas A. Rostami, Kinetic and Thermodynamic Studies of the Isothermal Curing Reaction of the Diglycidyl Ether of Bisphenol A/ Ni(II) Chelate System, Journal of Applied Polymer Science, 2005, 98, 1540-1547.

23- S. N. Azizi, A. A. Rostami and A. Godarzian, 29Si NMR Chemical Shift Calculation for Silicate species by Gaussian Software. J. Phys. Soc. Jpn., 2005, 74(5), 1609-1620.

22- Mosa Ghaemy, A. Omrani and Abbas A. Rostami, Study of Reaction Kinetics of Epoxy and Nickel(II) Complex using Dynamic DSC Technique, Journal of Applied Polymer Science, 2005, 97(1), 267-271.

21-Abbas A. Rostami, et al.,Ultra-Flat Carbon Film Electrodes Prepared by Electron Beam Evaporation, Anal. Chem., 2004, 76(9), 2544-2552

20-Ezat Keshavarzi, Hossein Nikoofard and Abbas A. Rostami, Prediction of the Long-Range Correlation Length and the Structure Factor for Monatomic Fluids in the Supercritical Region, J. Phys. Soc. Jpn., 2004, 73(2), 1-6.

19-Ezat Keshavarzi, Hossein Nikoofard and Abbas A. Rostami, Prediction of the Low-k Behaviour of S(k) via a New Model for the DCF in Sub- and Supercritical Regions, J. Phys. Soc. Jpn., 2003, 72(8), 1983-1988.

18-Ezat Keshavarzi, Abbas A. Rostami and Farzane Tabarinia, Haard-Like Equation of State, J. Phys. Soc. Jpn., 2003, 72(7), 1689-1697.

17-Abbas A. Rostami, Maryam V. Mohades and Hossein Nikoofard, Kinetic and Activation Parameters of Electrochemical Polymerization of o- Aminophenol and Investigation of the Process in the Presence of Various Aromatic Additives, International Journal of Chem., 2002, 12(1), 29-40

16-Abbas A. Rostami and H. Behzady, Electrochemical Behaviour of Dithiocarbamates of Cu(II) at Solid Electrodes in Non- Aqqueous Media by Using Cyclic Voltammetry Technique, Materials Research Society of Singapore; 2001, Vol.II, 241-248

15-Abbas A. Rostami and Maryam V. Mohades, Evaluation of Kinetics and Activation Parameters of Electrochemical Polymerization of Ortho- Aminophenol, Iranian Journal of Polymer Science and Technology; 2000, 13(1), 27-36

14-Jahan B. Raoof, Abbas A. Rostami and Ali Lashani, Cyclic Voltammetric Studies of Some 9- 10- Anthraquinone Derivatives at the Surface of Solid Electrodes in Non- aqueous Media, International Journal of Chem.; 2000, 10(2), 125-132

13-J. B. Raoof, A. A. Rostami and M. Kashavarz, Electrochemical Behaviour of some Amino- 9 ?10- Anthraquinone Derivatives at solid Electrodes in Non- aqueous Media, Bulletin of Electrochemistry; 2000, 16(2), 92-96.

12-Mousa Ghaemy, Abbas A. Rostami and Hassan Khoshnam, Study of the Reaction Mechanism of the Copper Chelate with DGEBA using DSC, Iranian Polymer Journal; 1999, 8(3), 183-191

11-Abbas A. Rostami, K. Petrov and S. Srinivasan , Performance of AB2 Alloys for Hydrogen Storage and Hydride Electrodes, J. of Sci. I. R. Iran; 1998, 9(2), 166-172

10-G. D. Najafpour, D. Farmanzadeh and Abbas A. Rostami, Solubility of Hydrogen Sulfide and Sulfur Dioxide in Triethylen Glycol, Tetra-Ethylene Glycol and Diethanol Amine Solutions, International Journal of Engineering; 1997, 10(2), 103-110.

9-H. Esazadeh, Abbas A. Rostami and H. Nikoofard, Influence of Stabilizers on the Electroactivity and Morphology of Polypyrrole, Iranian Journal of Polymer Science and Technology; 1997, 10(3), 167-175

8-Abbas A. Rostami, H. Esazadeh and H. Nikoofard, Influence of Polymerization Conditions on the Electrochemical Behaviour and Morphology of Polypyrrole Film; Iranian Journal of Polymer Science and Technology; 1997, 10(2), 98-107

7-Abbas A. Rostami, Electrochemical Oxidation of Garden Waste; International J. of Chem. 1995, 6(2), 31-41

6- M. P. S. Kumar, Abbas A. Rostami, K. Petrov and S. Srinivasan, Effect of Ce, Co, and Sn Substitution on Gas Phase and Electrochemical Hydriding/ Dehydriding Properties of LaNi5; J. Electrochem. Soc., 1995, 142(10), 3424-3428

5-Konstantin Petrov, Abbas A. Rostami, Arnaldo Visintin and Supramanian Srinivasan, Optimization of composition and structure of Metal- Hydride Electrodes; J. Electrochem. Soc., 1994, 141(7), 1747-50.

4-Abbas A. Rostami and Frank R. Smith, Hydrogen adsorption on silver cathodes in perchloric acid solutions; J. Sci. I. R. Iran, 1990, 1(2), 116-128.

3-Abbas A. Rostami and G. Dryhurst, Electrochemical oxidation of 6,8 dioxypurine; J. Electroanal. Chem., 1987, 223,143-160

2-Abbas A. Rostami and Frank R. Smith, Cathodic disintegration of lead in perchloric and sulphoric acid solutions; J. Power Sources 19979, 7, 51-66.

1-Abbas A. Rostami, Metal Cathodes and Hydrogen; Part I. Lead disintegration, Part II. Hydrogen absorption on silver Diss. Abstr. Int. 1979, 40(4), 1739.

ساری