شیدا قلی پور

شیدا قلی پور

نمایشگاه های انفرادی:

برگزاری ۱۵ نمایشگاه انفرادی (۸۷-۵۹)
اولین نمایشگاه انفرادی ۱۳۵۹ در کتابخانه عمومی بابل
شش نمایشگاه انفرادی در گالری سیحون تهران طی سال‌های ۷۰ تا ۸۷
نمایشگاه انفرادی در نگارخانه های شهرداری تهران ( ۷۶-۷۳)
نگارخانه آبی بابل (۷۵-۷۰)
موزه بابل (۷۲-۷۵-۷۸)
گالری کلاسیک بابل ۷۲
گالری نوین اصفهان ۷۴
بنیاد علمی حریری ۸۴
گالری خیام بابل ۹۳
گالری نات (۱۳۹۶)


نمایشگاه های جمعی:

شرکت در ۳۲ نمایشگاه جمعی (۹۲-۵۹)
کتابخانه عمومی بابل
دومین بینال نقاشی معاصر ایران (موزه هنرهای معاصر تهران)
چهره پردازی در هنر معاصر (موزه هنرهای معاصر تهران)
موسسه فرهنگی هنری صبا
فرهنگسرای نیاوران
موزه بابل
گالری کیهان تہران
گالری افرند تہران
گالری خیام بابل

متولد ۱۳۴۲ بابل

تاسیس آموزشگاه و نگارخانه سرو (۸۱-۷۲)

بابل