امیرمحمد اعتمادی

امیرمحمد اعتمادی


نویسنده و شاعر .

آثار چاپ شده :

1- ژرفای چاه ، رمان ، نشر پیکان . سال نشر 1381

2- افسانه توتل ، رمان ، نشر پیکان . سال نشر 1383

3- همسفر مرغ عشق ‍، رمان ، نشر پیکان . سال نشر 1385

4- مارها تشنه اند . نشر آگه 1386

برنده ی جایزه ی ادبی اصفهان

برنده ی دومین دوره ی جایزه ی کتاب فصل

کاندیدای جایزه ی قلم زرین

کاندیدای جایزه ی ادبیات متفاوت ( واو )

کاندیدای جایزه ی کتاب سال 1387

او در سال 1339 در نوشهر به دنیا آمد.

دانش آموخته پزشکی از دانشگاه شهید بهشتی .

نوشهر