رجب بذرافشان

رجب بذرافشان

انتشار یافته ها:

وسعت پرواز، 1379، نشر فهیم، مجموعه شعر
دل کبودیهای پاییزی، 1381، ناشر - مولف، مجموعه شعر
از هفتاد که بگذریم، 1382، نشر پویند، مجموعه شعر
شعر امروز ساری، 1382، نشر پویند، گردآوری اشعار شاعران ساروی
آ؛واهِ، نشر الکترونیکی، 1388، مجموعه شعر سپید
برساخت انگاری های غزل پست مدرن، نشر الکترونیکی، 1389، مقاله

در دست انتشار
شعر معاصر سرش را بالا بگیرد، شعر سپید
وی، شعر سپید
ایستگاه شانزدهم، شعر سپید
فتنه، شعر سپید
پل بهشت، شعر کلاسیک - غزل
7روز من، شعر کلاسیک - غزل
رو ب رو، داستان کوتاه
بن مایه های محلی در نیما، مجموع مقالات
هستش در نیستش، مجموع مقالات

شاعر و منتقد پرکار مازندرانی
تولد: 1334

ساری


ساری