مرضیه بابایی

مرضیه بابایی

مرضیه بابایی در کنار هنر زندگی، شعر هم می سراید. گاه برای دلش گاه نیز برای انتشار. تاکنون 15 جلد کتاب (دو مجموعه مازندرانی و 13 مجموعه فارسی) از این شاعر منتشر شده است.مجموعه ی جان مار و ونگ وا از آثار مرضیه بابایی به مازندران است که در دو کاست با صدای سید کاظم حسینی منتشر شده است.

مرضیه بابایی متولد سال 1337 شهرستان بابلسر است.

بابلسر