حمیدرضا طوبایی

حمیدرضا طوبایی

سیاه گالش نویسنده محمدرضا شیروانی کارگردان محمدرضا شیروانی 1364 تنکابن بازیگر
هالونباش ژنرال نویسنده مجید جعفری کارگردان ساسان سحری 1367 تنکابن بازیگر
سیاه بازی خیانت نویسنده حمیدرضا طوبایی کارگردان حمیدرضا طوبایی 1367 تنکابن ن ک ب
راویان قصه تلخ نویسنده غلامرضا خلعتبری کارگردان غلامرضا خلعتبری 1368 تنکابن بازیگر
سیاه بازی بازگشت گمشده نویسنده حمیدرضا طوبایی کارگردان حمیدرضا طوبایی 1368 تنکابن ن ک ب
جنگ شادی نویسنده حمیدرضا طوبایی کارگردان گروهی 1369 تنکابن نویسنده
سیاه بازی بازگشت گمشده نویسنده حمیدرضا طوبایی کارگردان حمیدرضا طوبایی 1370 تنکابن ن ک ب
راویان قصه تلخ نویسنده غلامرضا خلعتبری کارگردان غلامرضا خلعتبری 1369 تنکابن بازیگر
جنگ شادی نویسنده حمیدرضا طوبایی کارگردان گروهی 1370 تنکابن نویسنده
سیاه بازی بازگشت گمشده نویسنده حمیدرضا طوبایی کارگردان شوزب سعیدی 1370 سلمان شهر نویسنده
پاها بی جوراب دستها بی کتاب نویسنده حمید گرگان کارگردان آریا عسگریان 1374 تنکابن بازیگر + سرپرست گروه
مملو نویسنده مهران نیکفرجام کارگردان مهران نیکفرجام 1374 تنکابن بازیگر + سرپرست گروه
سیاه بازی خیانت نویسنده حمیدرضا طوبایی کارگردان حمیدرضا طوبایی 1374 تنکابن ن ک ب
سیاه بازی دزدان عشق نویسنده حمیدرضا طوبایی کارگردان حمیدرضا طوبایی 1375 تنکابن ن ک ب
کمدی توی این قصر چه خبره نویسنده حمیدرضا طوبایی کارگردان حمیدرضا طوبایی 1375 تنکابن ن ک ب
رنگ‌ها ، زنگ‌ها نویسنده علی ملکیان کارگردان داریوش آبداری 1375 گرگان بازیگر
کمدی دو نمایش با یک بلیط نویسنده حمیدرضا طوبایی کارگردان حمیدرضا طوبایی 1376 رامسر ن ک ب
کمدی‌توی این خونه چه خبره نویسنده حمیدرضا طوبایی کارگردان حمیدرضا طوبایی 1376 تنکابن ن ک ب
سیاه بازی اینجا چه خبره نویسنده حمیدرضا طوبایی کارگردان علی ملکیان 1376 تنکابن ن ب
کمدی توی این شهر چه خبره نویسنده حمیدرضا طوبایی کارگردان حمیدرضا طوبایی 1376 تنکابن ن ک ب
سیاه بازی باز شاهی نویسنده علی ملکیان کارگردان علی ملکیان 1376 تنکابن بازیگر + سرپرست گروه
بهار دیگر نویسنده علی ملکیان کارگردان علی ملکیان 1376 تنکابن بازیگر
جنگ بهاران نویسنده گروهی کارگردان علی ملکیان 1376 تنکابن بازیگر
مرگ یزدگرد نویسنده بهرام بیضایی کارگردان حمیدرضا طوبایی 1377 تنکابن کارگردان
ولایت آفتاب نویسنده مرتضی رستگار کارگردان مرتضی رستگار 1377 تنکابن بازیگر
سیاه بازی شاهزاده و سیاه نویسنده حمیدرضا طوبایی کارگردان حمیدرضا طوبایی 1377 تنکابن ن ک ب
سیاه بازی توی این قصر چه خبره نویسنده حمیدرضا طوبایی کارگردان حمیدرضا طوبایی 1377 شیراز ن ک ب
رنگ‌ها ، زنگ‌ها نویسنده علی ملکیان کارگردان حمیدرضا طوبایی 1378 تهران کارگردان + بازیگر
مسافر نویسنده محسن سراجی کارگردان حمیدرضا طوبایی 1378 تهران کارگردان + بازیگر
جنگ‌نامه نویسنده مجید گنج دست کارگردان حمیدرضا طوبایی 1378 رباط کریم کارگردان + بازیگر
جنگ بهاران نویسنده گروهی کارگردان علی ملکیان 1378 تنکابن بازیگر
خیابانی سد معبر نویسنده حمید کاکاسلطانی کارگردان حمید کاکاسلطانی 1378 تهران بازیگر
مسافر نویسنده محسن سراجی کارگردان حمیدرضا طوبایی 1379 تهران کارگردان + بازیگر
رنگ‌ها ، زنگ‌ها نویسنده علی ملکیان کارگردان حمیدرضا طوبایی 1379 تهران کارگردان + بازیگر
ولایت آفتاب نویسنده مرتضی رستگار کارگردان حمیدرضا طوبایی 1379 تهران کارگردان + بازیگر
بهار دیگر نویسنده علی ملکیان کارگردان حمیدرضا طوبایی 1379 تهران کارگردان + بازیگر
خیابانی سد معبر نویسنده حمید کاکاسلطانی کارگردان حمید کاکاسلطانی 1379 تهران بازیگر
چنانت دوست می‌دارم نویسنده افشین هاشمی کارگردان حسن تسعیری 1379 تهران دستیار
پزشک پوشالی نویسنده - کارگردان حمید کاکاسلطانی 1379 تهران دستیار
کارناوال شادی نویسنده گروهی کارگردان گروهی 1379 کیش بازیگر
خیابانی دیوانه از قفس پرید نویسنده حمیدرضا طوبایی کارگردان حمیدرضا طوبایی 1379 تهران ن ک ب
خیابانی تصویر شکسته نویسنده حمیدرضا طوبایی کارگردان حمیدرضا طوبایی 1380 تهران ن ک ب
آرتیست اجباری نویسنده حمیدرضا طوبایی کارگردان حمیدرضا طوبایی 1380 تهران ن ک ب
مسافر نویسنده محسن سراجی کارگردان حمیدرضا طوبایی 1380 تهران کارگردان + بازیگر
سیاه بازی دزدان عشق نویسنده حمیدرضا طوبایی کارگردان حمیدرضا طوبایی 1380 تهران + تنکابن ن ک ب
بهار دیگر نویسنده علی ملکیان کارگردان حمیدرضا طوبایی 1380 تهران کارگردان + بازیگر
خیابانی سد معبر نویسنده حمید کاکاسلطانی کارگردان حمیدرضا طوبایی 1380 تهران کارگردان + بازیگر
کمدی حمید آرتیست می‌شود نویسنده حمیدرضا طوبایی کارگردان حمیدرضا طوبایی 1381 تهران ن ک ب
بهار دیگر نویسنده علی ملکیان کارگردان حمیدرضا طوبایی 1381 تهران کارگردان + بازیگر
خیابانی آشغال رو زمین نریز نویسنده حمیدرضا طوبایی کارگردان حمیدرضا طوبایی 1381 تهران ن ک ب
کمدی تازه چه خبر دکترجون نویسنده بابک والی کارگردان بابک والی 1381 تهران بازیگر
خیابانی سد معبر نویسنده حمید کاکاسلطانی کارگردان حمیدرضا طوبایی 1381 تهران کارگردان + بازیگر
کمدی عشق فیلم نویسنده حمیدرضا طوبایی کارگردان حمیدرضا طوبایی 1382 تهران ن ک ب
خیابانی النظافه نویسنده حمیدرضا طوبایی کارگردان حمیدرضا طوبایی 1382 تهران کارگردان
کمدی رویای فرنگ نویسنده حمیدرضا طوبایی کارگردان حمیدرضا طوبایی 1382 تهران ن ک ب
کمدی بزن بریم تهرانجلس نویسنده حمیدرضا طوبایی کارگردان حمیدرضا طوبایی 1382 یزد ن ک ب
روباه نگو بلا بگو نویسنده سعید درویش‌نژاد کارگردان حمیدرضا طوبایی 1382 تهران کارگردان + بازیگر
اطلسی نو بر شندره کهنه شهرزاد قصه‌ساز نویسنده علیرضا نادری کارگردان شکرخدا گودرزی 1382 تهران بازیگر
بهاراتا نویسنده اسماعیل خلج کارگردان اسماعیل خلج 1382 تهران بازیگر
عشق ممنوع نویسنده رضا رضامندی کارگردان وحید ترحمی 1382 تهران بازیگر
گرگم و گله می‌برم نویسنده بهنام بختیاری کارگردان بهنام بختیاری 1382 تهران بازیگر
خیابانی بنگاه کاریابی نویسنده فرخ عظیم‌زاده کارگردان فرخ عظیم‌زاده 1382 تهران بازیگر
کمدی حمید آرتیست می‌شود نویسنده حمیدرضا طوبایی کارگردان حمیدرضا طوبایی 1382 تهران ن ک ب
خیابانی سد معبر نویسنده حمید کاکاسلطانی کارگردان حمیدرضا طوبایی 1382 تهران کارگردان + بازیگر
خیابانی آشغال رو زمین نریز نویسنده حمیدرضا طوبایی کارگردان حمیدرضا طوبایی 1382 تهران ن ک ب
خر تو خر نویسنده نصرالله قادری کارگردان نصرالله قادری 1382 تهران بازیگر
تولد سبز نویسنده وحید ترحمی کارگردان وحید ترحمی 1382 تهران بازیگر
شیطان در خراب نویسنده بابک والی کارگردان بابک والی 1382 تهران بازیگر
حکایت مرده بی صاحب نویسنده محمدحسین ناصر بخت کارگردان پیمان شریعتی 1382 تهران بازیگر
قزاق‌ها با کلاه می‌آیند نویسنده محمد ابراهیمیان کارگردان حسن سرچاهی 1383 تهران بازیگر
خیابانی تصویر شکسته نویسنده حمیدرضا طوبایی کارگردان حمیدرضا طوبایی 1383 تهران ن ک ب
خیابانی تکیه نویسنده حمیدرضا طوبایی کارگردان حمیدرضا طوبایی 1383 تهران ن ک ب
خیابانی دستفروش نویسنده حمیدرضا طوبایی کارگردان حمیدرضا طوبایی 1383 تهران ن ک ب
آنتیک نویسنده رضا جابر انصاری کارگردان رضا جابر انصاری 1383 تهران بازیگر
خیابان خودکشی نویسنده بابک والی کارگردان بابک والی 1383 تهران بازیگر
عباس نویسنده حسین محب اهری کارگردان حسین محب اهری 1383 تهران بازیگر
پسرهای کوچه پشتی نویسنده اصغر سمسارزاده کارگردان اصغر سمسارزاده 1383 تهران بازیگر
کمدی حمید آرتیست می‌شود نویسنده حمیدرضا طوبایی کارگردان حمیدرضا طوبایی 1383 تهران ن ک ب
خیابانی آشغالی نویسنده حمیدرضا طوبایی کارگردان حمیدرضا طوبایی 1383 تهران ن ک ب
خیابانی ازدواج خیابانی نویسنده وحید ترحمی کارگردان وحید ترحمی 1384 تهران بازیگر
سیاریحون نویسنده حمید ابراهیمی کارگردان حمید ابراهیمی 5-1384 تهران بازیگر
کمدی عشق فیلم نویسنده حمیدرضا طوبایی کارگردان حمیدرضا طوبایی 1384 تهران ن ک ب
خیابانی قرمز یا سیاه نویسنده حمیدرضا طوبایی کارگردان حمیدرضا طوبایی 1384 تهران ن ک ب
خیابانی شهر ما خانه ما نویسنده حمیدرضا طوبایی کارگردان حمیدرضا طوبایی 1384 تهران ن ک ب
خیابانی مرد ارزش‌ها نویسنده حمیدرضا طوبایی کارگردان حمیدرضا طوبایی 1384 تهران ن ک ب
پسرهای کوچه پشتی نویسنده اصغر سمسارزاده کارگردان اصغر سمسارزاده 1384 تهران بازیگر
خیابانی دارت نویسنده بابک والی کارگردان بابک والی 1384 تهران بازیگر
خیابانی طلاق نویسنده حمیدرضا طوبایی کارگردان حمیدرضا طوبایی 1384 تهران ن ک ب
خیابانی همه چیز را همه کس داند نویسنده بابک والی کارگردان بابک والی 1384 تهران بازیگر
خیابانی نقل عشق نویسنده وحید ترحمی کارگردان وحید ترحمی 1384 تهران بازیگر
حمید آرتیست می‌شود نویسنده حمیدرضا طوبایی کارگردان حمیدرضا طوبایی 1384 تهران ن ک ب
خیابانی گدا پروری نویسنده حمیدرضا طوبایی کارگردان حمیدرضا طوبایی 1384 تهران ن ک ب
سیاه بازی دزدان عشق نویسنده حمیدرضا طوبایی کارگردان حمیدرضا طوبایی 1385 تهران ن ک ب
کمدی روزنامه نگار نویسنده حمیدرضا طوبایی کارگردان حمیدرضا طوبایی 1385 تهران ن ک ب
خیابانی دارت نویسنده بابک والی کارگردان بابک والی 1385 تهران بازیگر
فرود اضطراری حواصیل روی پشت‌بام خانه موزیسین نویسنده حسین محب اهری کارگردان حسین محب اهری 1385 تهران بازیگر
آخرین جشن نویسنده حمید ابراهیمی کارگردان حمید ابراهیمی 1385 تهران دستیار کارگردان
خیابانی بی نشان نویسنده پژمان کاشفی کارگردان پژمان کاشفی 1385 تهران بازیگر
حیمد آرتیست می‌شود نویسنده حمیدرضا طوبایی کارگردان حمیدرضا طوبایی 1385 تهران ن ک ب
خیابانی آشغالی نویسنده حمیدرضا طوبایی کارگردان حمیدرضا طوبایی 1386 تهران ن ک ب
من به تو نه نمی‌گم نویسنده حسین فتحی روشن کارگردان حسین فتحی روشن 1386 تهران بازیگر
خیابانی پشه کش نویسنده بابک والی کارگردان بابک والی 1386 تهران بازیگر
پندار زنده کفتار مرده نویسنده حمید ابراهیمی کارگردان حمید ابراهیمی 1386 تهران / آمل بازیگر
سیاه بازی تقلیدچی‌ها نویسنده بابک والی کارگردان بابک والی 1386 تهران بازیگر
خیابانی هیولای کوچک نویسنده بابک والی کارگردان بابک والی 1386 تهران بازیگر
قزاق‌ها با کلاه می‌آیند نویسنده محمد ابراهیمیان کارگردان رضا جابر انصاری 1386 تهران بازیگر
خورشید و شب نویسنده حمید ابراهیمی کارگردان حمید ابراهیمی 1386 بجنورد بازیگر
سیاه بازی دزدان عشق نویسنده حمیدرضا طوبایی کارگردان حمیدرضا طوبایی 1386 تهران ن ک ب
خیابانی اکونومیست نویسنده بابک والی کارگردان حمیدرضا طوبایی 1386 تهران کارگردان + بازیگر
خورشید و شب نویسنده حمید ابراهیمی کارگردان حمید ابراهیمی 1387 تهران بازیگر
بیا فالتو ببینم نویسنده شهره اشتری کارگردان شهره اشتری 1387 تهران بازیگر
خیابانی پشه کش نویسنده بابک والی کارگردان بابک والی 1387 تهران بازیگر
به خاطر نسرین نویسنده بابک والی کارگردان بابک والی 1387 تهران بازیگر
سر تو بدزد رفیق نویسنده والی – طوبایی کارگردان حمیدرضا طوبایی 1388 تهران کارگردان + بازیگر
حاج ثریا نویسنده بابک والی کارگردان بابک والی 1389 تهران بازیگر
سر تو بدزد رفیق نویسنده والی – طوبایی کارگردان حمیدرضا طوبایی 1389 تهران ن ک ب
عشق با مسئولیت محدود نویسنده بابک والی کارگردان حمیدرضا طوبایی 1389 تهران کارگردان + بازیگر
خیابانی دو صفحه‌ای که از تاریخ گم شد نویسنده بابک والی کارگردان بابک والی 1389 تهران بازیگر
عشق با مسئولیت محدود نویسنده بابک والی کارگردان حمیدرضا طوبایی 1390 تهران کارگردان + بازیگر
سرتو بدزد رفیق نویسنده والی – طوبایی کارگردان حمیدرضا طوبایی 1390 تهران ن ک ب
امیر اکبر آنتونی نویسنده هادی حوری کارگردان حمیدرضا طوبایی 1390 تهران کارگردان + بازیگر
هنرپیشه اجباری نویسنده حمیدرضا طوبایی کارگردان حمیدرضا طوبایی 1390 تهران ن ک ب
دزد آب نویسنده امیر دژاکام کارگردان مرتضی آقا حسینی 1390 تهران بازیگر
سرتو بدزد رفیق نویسنده والی - طوبایی کارگردان حمیدرضا طوبایی 1391 تهران ن ک ب
بوی خوش عشق نویسنده حمیدرضا طوبایی کارگردان حمیدرضا طوبایی 1391 تهران کارگردان
امیر اکبر آنتونی نویسنده هادی حوری کارگردان حمیدرضا طوبایی 1391 تهران کارگردان + بازیگر
من به تو نه نمی‌گم نویسنده حسین فتحی روشن کارگردان حمیدرضا طوبایی 1391 تهران کارگردان
مرسی دیوونه نویسنده سعید خاکسار کارگردان سعید خاکسار 1391 تهران بازیگر
سرتو بدزد رفیق نویسنده والی – طوبایی کارگردان حمیدرضا طوبایی 1392 تهران ن ک
پیرمردها عاشق می‌شوند نویسنده لادن عندلیب کارگردان حمیدرضا طوبایی 1392 تهران کارگردان
من به تو نه نمی‌گم نویسنده حسین فتحی روشن کارگردان حمیدرضا طوبایی 1392 تهران کارگردان
مرسی دیوونه نویسنده سعید خاکسار کارگردان سعید خاکسار 1392 تهران بازیگر
سیاریحون نویسنده حمید ابراهیمی کارگردان پژمان کاشفی 1392 تهران بازیگر
عشق گلدونه نویسنده الهه نیکو کارگردان حمیدرضا طوبایی 1393 تهران کارگردان
سرتو بدزد رفیق نویسنده والی - طوبایی کارگردان حمیدرضا طوبایی 1393 تهران ن ک ب
کاس آقا در تهران نویسنده حمیدرضا طوبایی کارگردان حمیدرضا طوبایی 1393 تهران ن ک ب
آتش بس 3 نویسنده گروهی کارگردان فرشید رهبری 1393 تهران ن ک ب
پیرمردها عاشق می‌شوند نویسنده لادن عندلیب کارگردان حمیدرضا طوبایی 1393 تهران کارگردان + بازیگر
کامی کو؟ نویسنده سوران قادری کارگردان حمیدرضا طوبایی 1394 تهران کارگردان + بازیگر
آتش بس 3 نویسنده گروهی کارگردان فرشید رهبری 1394 تهران ن ک ب
سرتو بدزد رفیق نویسنده والی – طوبایی کارگردان حمیدرضا طوبایی 1394 تهران ن ک ب
آبدزدک نویسنده سعید خاکسار کارگردان سعید خاکسار 1394 تهران بازیگر
سرتو بدزد رفیق نویسنده والی – طوبایی کارگردان حمیدرضا طوبایی 1395 تهران ن ک ب
آبدزدک نویسنده سعید خاکسار کارگردان سعید خاکسار 1395 تهران بازیگر
امیر اکبر آنتونی نویسنده هادی حوری کارگردان حمیدرضا طوبایی 1395 تهران کارگردان + بازیگر

بازیگری تصویر
1- سریال مدار صفر درجه (حسن فتحی) شبکه 1 سال 1384
2- سریال روزگار قریب (کیانوش عیاری) شبکه 1 سال 1384
3- سریال خوب، بد، زشت (وحید ترحمی) شبکه 3 سال 1384
4- فیلم تلویزیونی بی خوابی (اکبر صادقی) سال 1386
5- فیلم تلویزیونی سبز آبی (محمد خراط‌زاده) سال 1386
6- فیلم تلویزیونی سایه‌های شوم (حمید ابراهیمی) سال 1387
7- سریال گاو صندوق (مازیار میری) شبکه 3 سال 1388
8- سریال تا خوشبختی راهی نیست (حمیدرضا اردلان) شبکه 4 سال 1389
9- سریال با من حرف بزن (اصغر توسلی) شبکه 5 سال 1389
10- سریال معمای شاه (محمدرضا ورزی) شبکه 1 سال 1392 و 1393
11- سریال گاهی به پشت سر نگاه کن (مازیار میری) شبکه 2 سال 1393
12- سینمایی پریدن از ارتفاع کم (حامد رجبی) سینمایی 1393
13- صداهای خاموش (سهی بانو ذوالقدر) سینمایی 1394
14- یک روز بخصوص (همایون اسعدیان) سینمایی 1394
15- سارا و آیدا (مازیار میری) سینمایی 1395

تنکابن ـ 1353
کارگردان، نویسنده، بازیگر

تنکابن