گزارش های تحلیلی

آخرین پست ها:

ایده‌هایی در باب عکاسی

* عکس از «میچا بار آم»

چگونه نمایشنامه بنویسیم

نویسنده: خداداد رضایی ( کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی)

گورستان سپید، شگفتی دیگری از سرزمین شمال

گورستان سفید چاه که به ( گورستان سپید) نیز شهرت دارد، در شهرستان بهشهر، بخش یانه سر، روستای سفید چاه واقع شده که مربوط به دوره تیموریان است و اولین قبرستان مسلمانان در ایران است.

نان ما در این چوب و سیم است

مهدی شکارچیان، پسر نظام شکارچیان، آخرین بازماندۀ دوتارنوازی گوداری است.