شماره جدید «فصل فرهنگ تبرستان» منتشر شد

شماره جدید «فصل فرهنگ تبرستان» منتشر شد

شماره سوم فصلنامه فصل فرهنگ تبرستان با مقالاتی از پژوهشگران حوزه ی فرهنگ مازندران منتشر شد.

در این شماره از فصلنامه مقالاتی از آقایان نبی احمدی،‌ مریم الطافی،‌ علی ایمانی ایمنی،‌علی ذبیحی، عباس زارع،‌ نادعلی فلاح،‌ علی قنبریان،‌ محمد محسنی،‌ رشید محمدی و طیار یزدان پناه لموکی به چاپ رسیده است.

دکتر «سید محمد حسین رضوی» ، مدیر مسئول و دکتر روح اله افراه سردبیر این نشریه است که در قالب یک فصلنامه فرهنگی اجتماعی ارائه می‎شود.

فصلنامه فصل فرهنگ تبرستان نشریه ی حوزه تخصصی فرهنگ شمال ایران است که با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاداسلامی مازندران توسط مرکز علمی - کاربردی فرهنگ و هنر واحد ٥ مازندران - آمل منتشر می شود.