چهارشنبه های سینمای مستند پا گرفت

چهارشنبه های سینمای مستند پا گرفت

نمایش و بررسی فیلمهای مستند ایران و جهان با همکاری حوزه هنری مازندران آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی حوزه هنری مازندران عصر چهارشنبه 19 تیرماه 98 نخستین نشست هفتگی نمایش و بررسی فیلمهای مستند ایران و جهان در این نهاد برگزار شد.
گفتنی است در این نشست که با برنامه ریزی خانه سینمای مستند مازندران برگزار شد فیلم « باد صبا» اثر « آلبرت لا موریس» به نمایش گذاشته شد.
در ادامه پس از نمایش فیلم، حاضرین درباره ساختار فیلم ، روایت و فرم بیانی، موسیقی و ارتباط آن با روایت و هماهنگی اجزای بنیادین اثر به گفتگو نشستند.
شایان ذکر است چهارشنبه های سینمای مستند که با همکاری واحد هنرهای تصویری حوزه هنری مازندران و خانه سینمای مستند استان برگزار می شود در هفته های آتی با نمایش فیلمهای دیگر ادامه خواهد داشت.