در سطح ملی چاپ و منتشر خواهد شد: کتاب زیبایی شناسی ضرب المثل های مازندرانی

در سطح ملی چاپ و منتشر خواهد شد: کتاب زیبایی شناسی ضرب المثل های مازندرانی

کتاب زیبایی شناسی ضرب المثل های مازندرانی با همت واحد پژوهش اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران و همکاری پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات کشور به زودی چاپ خواهد شد.

واحد پژوهش اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مازندران در راستای حمایت از طرح های فاخر پژوهشی به ویژه در حوزه پژوهش های بومی، کتاب (زیبایی شناسی ضرب المثل های مازندران) به نویسندگی علی رزاقی شانی را پس از بررسی در کمیته ارزیابی آثار پژوهشی فاخر با همکاری و حمایت پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات کشور، به زودی در سطح ملی چاپ و منتشر خواهد کرد.

کتاب زیبایی شناسی ضرب المثل های مازندران با بررسی و تبیین مثل های تبری و مازندرانی، سعی در معرفی زیبایی های زبان مازندرانی به مردم خوب کشورمان داشته و با گردآوری مجموعه ای ارزشمند از مثل های این منطقه، راهی موثر و نقش آفرین در احیای فرهنگ بومی مازندران را در پیش گرفته است.

واحد پژوهش اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران پیش از این نیز آثار ارزشمندی از نویسندگان این استان با حمایت های مادی و معنوی این واحد پژوهشی و نیز همراهی و مساعدت پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات کشور از جمله کتاب های (مجموعه مقالات میراث تبری قرآن) و (مجموعه مقالات علمی همایش فاخر) را به چاپ رسانده است.