دفتر دوم مجموعه مقالات «پژوهش هایی درباره کرانه های دریای کاسپین» منتشر شد

دفتر دوم مجموعه مقالات «پژوهش هایی درباره کرانه های دریای کاسپین» منتشر شد

دفتر دوم مجموعه مقالات «پژوهش هایی درباره کرانه های دریای کاسپین» به سرپرستی طیار یزدان پناه لموکی منتشر شد.

دفتر نخست این مجموعه زمستان سال 1396 با مقالاتی از نویسندگان و پژوهشگران کرانه های شمالی و جنوبی دریای خزر توسط انتشارات میرماه منتشر شده بود و اینک نشر میرماه دفتر دوم را هم به بازار کتاب عرضه کرده است.

سرپرست «پژوهش هایی درباره ی کرانه های جنوبی دریای کاسپین» گفت: دفتر دوم این مجموعه با آثاری از نویسندگان و پژوهشگران ایرانی و خارجی به تازگی در 500 صفحه منتشر شده است.

طیار یزدان پناه لموکی تصریح کرد: درباره قوم خزر باید یاد آورشد که آنان چه در اسطوره ، تاریخ و فرهنگ از نماد خوش نامی برخوردار نیستند . در اواسط سده ششم میلادی با هراکلیوس امپراتور یونان بر ضد ایرانیان متحد شدند . در اواسط سده هشتم میلادی ، خرزی ها در یک سلسله جنگ با مسلمین درگیر شدند . به طور کلی مسلمین آنان را قوم مهاجم یهود می دانند . گفتنی ست آنان پیش از پذیرش دین یهود ، دارای آیین شمن پرستی بودند . ، احتمال می رود "گورستان خالد نبی در گوگچه گنبد " بازمانده آیین شمنی خزری ها باشد . البته این نگاه نیاز به پژوهش درخوری دارد بنابراین قطعی نیست . ولی نزدیک به آیین خزریها در دوران دامداری و شبانی ... است .

این محقق مازندرانی همچنین افزود: در دفتر دوم نویسندگانی چون: دکتر ابوالقاسم اسماعیل پور مطلق، پروفسور النا کنستانتینو مالچانووا، دکتر کتایون مزداپور، پروفسور ولادیمیر باریسوویچ ایوانف، محمدعلی جعفری دوابسری، دکتر لیلی دادیخودویوا، دکتر زهره زرشناس، مسعود پورهادی، دکتر علی علیزاده جُوبنی، طیار یزدان پناه لموکی، میر عبدالله سیار، احمد باوند سوادکوهی، سیده زینب تقوی، دکتر ویکتوریا آراگلوا، پروفسور گارنیک آساتوریان، محمد احمد پناهی سمنانی، محسن حمیدی، سجاد زلیکانی، میرعبدالله سیار، بهمنیار شریفی، محمدابراهیمی عالمی ، فاطمه شفیعی، ناصرصباغیان، سیدحسین طباطبایی، سیدحسن طباطبایی، نیما فرید مجتهدی، احدقربانی، علی اکبر کریم تبار، ایران کلباسی، سیف الدین میرزابوف، میثم نواییان و... مقاله دارند.

وی ادامه داد: برگردان متن های روسی و انگلیسی به فارسی بر عهده ی مهدی مهرآرا، امیرضیغمی، مسعود حقانی پاشاکی، علی اکبر کریم تبار، محمدرضا گودرزی پروری و محمدکاظم شجاعی بوده است.

یزدان پناه لموکی برخی مقاله های دفتر دوم را به این شرح معرفی کرد:
- اسطوره واسطوره شناسی: ابوالقاسم اسماعیل پور مطلق
-سنت ازدواج در ایران باستان: النا کنستانتینو مالچانووا
-نگاهی به مساله زبان و قومیت در ایران: گارنیک آساتوریان
-روابط نحوی ساخت واژه ها در زبان های شمال غربی ایران: ولادیمیر بوریسویچ ایوانف و لیلا دادیخودوبوا
-گوسانی، هنری رو به افول: زهره زرشناس
-بررسی برخی واژه های مشترک در زبان یغتابی و آستینی: سیف الدین میرزابوف
-گویش شمالی ایران-الموتی- و ویژگی های واژگانی آن: کینگا یوانا پاراسکیویچ
-زبان مازندرانی: و.س.راستارگویوا
-ساخت فعل در گویش گیلکی لنگرودی: ایران کلباسی
-سیاگالش و ایزدحامی احشام در میان مردمان معاصر ایران: ویکتوریا آراکلوا
-زبان های افغانستان: کریم پوپل
-فرایند شکل گیری جامعه انسانی و قومی در مازندران باستان و کاسیان: طیار یزدان پپناه لموکی
-گذشته نقلی در زبان گیلکی: مسعود پورهادی
-پژوهش برخی از نام واژه های سغدی در گویش مستچاه و زبان یغنابی: شریف افه گلجهان
-واژگان خویشاوند در سمنانی و چند گویش کهن ایرانی: محمد احمد پناهی سمنانی
-سیاه گالش، رب النوع احشام در گیلان: گارنیک آساتوریان
-کاربرد حال، سری و مقوم: بهمنیار شریفی و محمدابراهیم عالمی
-افسانه های ترکمن: فاطمه شفیعی
-تیرماسیزده شو در روستای گیلیرد طالقان: میثم نواییان
-درباره افسانه مازندرانی گوهر خرابه های هفت چراغ: سیده زینب تقوی
-ساختمان هجا در زبان سنگسری: ناصر صباغیان
-شش ترانه محلی مازندرانی: احد قربانی
-از خزانه تا خرمن: احمد باوند سوادکوهی

سرپرست «پژوهش هایی درباره ی کرانه های جنوبی دریای کاسپین» با بیان این که این مجموعه علمی-پژوهشی، دو گروه شورای علمی دارد، افزود: اعضای شورای علمی دفتر دوم در حوزه شمالی؛ النا کنستانتینو مالچانووا، ولادیمیر بوریسویچ ایوانف، گارنیک آساتوریان، لیلا دادیخودویوا و سیف الدین میرزایوف و اعضای این شورا در حوزه جنوبی؛ ابوالقاسم اسماعیل پور، کتایون مزداپور، زهره زرشناس، ایران کلباسی، کیومرث منشی زاده، گیتی شکری، علی علیزاده جوبنی، هاشم موسوی، عصمت اسماعیلی، مینا رضایی آقایی، علی ذبیحی و طیار یزدان پناه لموکی هستند.