تقدیر از پژوهشگران دانشنامه مازندران و طبرستان به مناسبت روز قلم

تقدیر از پژوهشگران دانشنامه مازندران و طبرستان به مناسبت روز قلم

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مازندران از ساعت ١٨ الی ٢٠ پانزدهم تیرماه ١٣٩٨ در محل سالن سلمان هراتی پذیرای نویسندگان و پژوهشگران گرانقدر خواهد بود.

به مناسبت روز قلم، از عوامل، نویسندگان و پژوهشگران دانشنامه طبرستان و مازندران به سرپرستی استاد جهانگیر نصری اشرفی تقدیر به عمل خواهد آمد.

نورانی، مسئول واحد پژوهش اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مازندران در این خصوص افزود: «در این مراسم همچنین از دیگر پژوهشگران عرصه ی فرهنگ و هنر نیز تقدیر و قدردانی خواهد شد».

گفتنی است سخنرانان این همایش بزرگ، پروفسور کیانوش کیانی و استاد عبدالحسین آذرنگ (دانشنامه نگاران بزرگ ایران) و دکتر سُلگی (رئیس پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات) خواهند بود. اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مازندران از ساعت ١٨ الی ٢٠ پانزدهم تیرماه ١٣٩٨ در محل سالن سلمان هراتی پذیرای نویسندگان و پژوهشگران گرانقدر خواهد بود.