آغاز به کار و تأسیس ارکستر ملی مازندران

آغاز به کار و تأسیس ارکستر ملی مازندران

ارکستر ملّی مازندران به همّت و تلاش محمد رضا عموجوادی، مدیر آموزشگاه و شرکت موسیقی نغمه چنگ نوان و با حضور و همراهی جمعی از اساتید و دانشجویان برجسته موسیقی تأسیس و آغاز به کار کرد.

محمدرضا عموجوادی مدیر آموزشگاه موسیقی نغمه چنگ نوان، ضمن ابراز خرسندی از تاسیس ارکستر ملی مازندران بیان کرد: تاسیس ارکستر ملی (سازهای ملی) مازندران برایم خوشحال کننده ترین رویداد هنری است. جایی که تعداد زیادی از موزیسین ها و دانشجویان با استعداد و توانمند زیر یک سقف به دور هم جمع خواهیم شد و حرف های ناگفته زیادی را که طی سالیان و نسل های گذشته به جهت نبود زمینه های مناسب، بیان نشده به عمل و اجرا تبدیل کنیم.

وی افزود: این ارکستر از شورای فنی و سیاست گذاری که همه از موزیسین های کارکشته هستند، تشکیل شده است.

وی همچنین گفت: مطمئنم در آینده ای نزدیک این ارکستر به درختی پر بار تبدیل خواهد شد و همه ما از وجود آن خوشحال خواهیم بود.