تجلیل از دو چهره شاخص فرهنگ موسیقایی مازندران

تجلیل از دو چهره شاخص فرهنگ موسیقایی مازندران

اولین همایش پژوهشی «کِله حال» با تجلیل از«جهانگیر نصری اشرفی» -پژوهشگر- و «ابوالحسن خوشرو» - خواننده و نوازنده- همراه شد.

در اولین همایش اجراهای پژوهشی موسیقی بومی مازندران«کِله حال» که با هدف ارائه پژوهش هایی در باب موسیقی مازندران جمعه 10 اسفند 97در حوزه هنری مازندران برگزار شد از دو چهره شاخص فرهنگ موسیقایی مازندران «جهانگیر نصری اشرفی» و «ابوالحسن خوشرو» همراه تجلیل شد.

در بخش تجلیل همایش کله حال « علی ذبیحی» - پژوهشگر موسیقی و فرهنگ عامه- به معرفی «جهانگیر نصری اشرفی» پرداخته و گفت: شناسنامه کشور ما اهالی فرهنگ و هنر هستند، چراکه ما بیش از هر زمینه ای در فرهنگ پیشینه درخشانی داشته و داریم و یکی از این نمونه ها آقای «جهانگیر نصری اشرفی» است که سالهای عمر خود را در دشوارترین شرایط در مناطق مختلف ایران و حتی فلات ایران (کشورهای اطراف)جهت تحقیق درباره فرهنگ و هنر به هدف ثبت و ضبط این میراث گرانمایه سپری کرد که آثاری مانند موسیقی البرز نشینان، فرهنگ واژگان طبری و مجموعه 5 جلدی دانش نامه تبرستان و آثار دیگر بسیاری محصول با ارزش همین تلاش ها می باشد.

همچنین «منوچهر اسکندری» - خوشنویس- درباره جایگاه «ابوالحسن خوشرو» گفت: استعداد فطری، دانش، خلاقیت و تلاش «خوشرو» باعث خلق آثاری ماندگار دراین سرزمین شد. همچنین طنین ناب صدای وی همراه با شوری سرشار و نقل بی مانند حماسه های این دیار فصل تازه ای را در موسیقی مازندران رقم زد.

در بخش اصلی تجلیل از استادان «ابوالحسن خوشرو» و «جهانگیر نصری اشرفی» به پاس عمری تلاش در عرصه فرهنگ و هنر و موسیقی مازندران و تولید و تالیف آثاری بی مانند قدردانی شد.