نشست تخصصی «گفتگوی فرهنگی؛ راهبرد حل مسأله» در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران برگزار شد

نشست تخصصی «گفتگوی فرهنگی؛ راهبرد حل مسأله» در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران برگزار شد

نشست تخصصی «گفتگوی فرهنگی؛ راهبرد حل مسأله» در مازندران در راستای اجرای طرح «گفتگوهای فرهنگی» وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، به‌منظور حل مسئله و ارائه راهبرد صورت گرفت و هدف از برگزاری این نشست در استان، شناسایی موانع کسب و کار فرهنگی بود.

نشست تخصصی گفتگوی راهبردی در راستای شناسایی و ارتقای ظرفیت های کسب و کار فرهنگی و هنری با حضور شالویی، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، عباس زارع معاون فرهنگی، حسین نورانی مسئول واحد پژوهش و تنی چند از نخبگان فرهنگی و هنری، صبح روز چهارشنبه ۲۴ بهمن در سالن کنفرانس این اداره کل برگزار شد.

حسین نورانی دبیر علمی این نشست با اشاره به اهمیت کسب و کار فرهنگی در فضای مجازی گفت: امروزه موضوع اقتصاد فرهنگ و ایجاد پویایی در حوزه های فرهنگی و هنری امری است که لازمه اش تعامل سازنده بین سیاستگزاران، هنرمندان و مخاظبان است و باید به ظرفیتهای موجود در وب و شبکه های مجازی برای اقتصاد فرهنگ توجه ویژه گردد.

شالویی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران ضمن تبیین جایگاه اینترنت در ترویج و تقویت کسب و کارهای فرهنگی و هنری، اذعان داشت: در دنیای امروز می شود از ظرفیت های دنیای مجازی جهت معرفی و تبلیغ وسیع آثار فرهنگی و هنری بهره جست و همچنین در این بستر می توان نیل به اقتصاد فرهنگ را هم برای هنرمندان دنبال کرد.

در این نشست تخصصی که متشکل از جامعه دانشگاهی و مدیران فرهنگی و کارآفرینان و مدیران موسسات و مراکز فرهنگی بود، حاضرین به نقد سیاست ها و موانع پیش روی مراکز فرهنگی و هنری استان علی رغم وجود ظرفیتهای انسانی متخصص پرداختند.

در ادامه، جملگی حاضرین نشست به ضرورت توجه جدی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مجموعه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران در خصوص تسهیل در فرایند اداری و نیز ارائه تمهیدات لازم جهت افزایش رغبت متخصصان فرهنگی و هنری در ورود به این عرصه ها؛ در کنار داشتن برنامه های مدون و افزایش تسهیلات مالی برای موسسات و مراکز فعال، اشاره کردند.

در پایان این نشست نیز به موضوع پیگیری معافیت مالیاتی مراکز فرهنگی و هنری توسط اداره کل به منظور کمک به اقتصاد این مراکز پرداخته شد.

گفتنی است، گزارش تکمیلی از مباحث این نشست به وزارتخانه ارسال و به سمع و نظر سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خواهد رسید.