«کارنامه مازیار» در بوته نقد قرار گرفت

«کارنامه مازیار» در بوته نقد قرار گرفت

کتاب «کارنامه مازیار» اثر «سید حمزه کاظمی سنگدهی» در برنامه «نقد و نظر» این نهاد با حضور نویسندگان، پژوهشگران، اهالی فرهنگ و هنر و علاقمندان مورد ارزیابی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی حوزه هنری استان مازندران، 30 دی 97 کتاب «کارنامه مازیار» اثر «سید حمزه کاظمی سنگدهی» در برنامه «نقد و نظر» این نهاد با حضور نویسندگان، پژوهشگران، اهالی فرهنگ و هنر و علاقمندان مورد ارزیابی قرار گرفت.

نویسنده کتاب ضمن یاداوری نبود شرایط مالی مناسب و پشتیبانی های لازم جهت پژوهش و چاپ کتاب به رغم پیگیریهای مکرر، درباره آن گفت:مجموعه منظوم و منثور «کارنامه مازیار» کتابی است در سه بخش پژوهش، شعر و نثر که درباره ایستادگی تاریخی مردم مازندران در برابر ظلم دربار عباسی بوده و از این گذار به شخصیت مازیار قارن (یکی از فرماندهان و پیشروان خیزش ضد استبدادی سرزمین ما) در دوران خلفای عباسی نیز می پردازد.
«سید حمزه کاظمی سنگدهی» درباره منابع مورد استفاده در کتاب گفت: هرگز نمیتوان و نباید از منابع (حتی اگر با کمک اینترنت تهیه شده باشد) استفاده خام دستانه کرد، بخصوص اگر کار پژوهشی بوده و بخواهد به شعر یا نثر شاعرانه تبدیل شود.

وی افزود: با توجه به وجوه تاریخی کار، در بخش اول این کتاب مقدمه ای گزارشی (پژوهشی) قید شد تا بتوان فضای کلی حاکم بر اثر و شخصیت و موقعیت مازیار را معرفی کرد. با این حال تلاش شد تا این بخش نسبت به فصول منظوم و منثور یکدستی زبانی خود را حفظ کند.

«سید ولی هاشمی» یکی از منتقدان این نشست با اشاره به اینکه پرداخت موجز یکی از ویژگی های خوب کتاب است گفت: نویسنده ارجاعاتی به فردوسی، ناصرخسرو و دیگر بزرگان فرهنگ و ادب دارد که این حاکی از شناخت وی نسبت به فرهنگ منظوم و منثور این سرزمین است.

«سید رحیم موسوی» دیگر منتقد این برنامه گفت: «کارنامه مازیار» رهیافتی است به آزمودن مسیری که نویسنده در گذشته با «اسپهبد خورشید» آغاز کرده و به شکلی دیگر در این کتاب ادامه داده است. نویسنده دست به تجربه می زند و باید گفت این شکل روایت قابلیت آن را دارد که داستان تاریخی را در بین مردم امروز به فرهنگ تبدیل کند.

گفتنی است در این برنامه ساختار کتاب مورد بررسی قرار گرفته و درباره طراحی جلد، ویرایش کتاب، طبقه بندی موضوعی، مطابقت رویدادهای داخل کتاب با رخدادهای تاریخی مازندران، زبان شعری نویسنده و ضرورت بکارگیری از این بیان خاص، پژوهش های انجام شده و فصول مختلف آن بحث و گفتگو شد.
شایان ذکر است که «سید حمزه کاظمی سنگدهی» شاعر و نویسنده مازنی علاوه بر کتاب یاد شده 9 اثر مکتوب ادبی و پژوهشی دیگر با موضوع فرهنگ عامه، نقد ادبی، الهیات و ... در کارنامه دارد.