ساری در انقلاب اسلامی

ساری در انقلاب اسلامی

سید رحیم موسوی

اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس مازندران

1396

این کتاب با رویکردی پژوهشی درباره تاریخ فعالیت های مردم ساری در جریان انقلاب اسلامی است که با مصاحبه و بررسی اسناد صورت پذیرفته است.