; پایگاه فرهنگ و هنر مازندران

شرکت های تهیه و تولید آثار صوتی

نام مدیر/رئیس/مدیرمسؤول نام شهر آدرس توضیحات
سارو صدا سارو صدا ساری
نسیم مهر آوا محمد غلامی ساری
آوای مهیا ابراهیم پر قوه آمل
خانه هنر آفتاب نو سیما سهرابیان بابل
نیما یوشیج علی اکبر توکلی نور
نغمه چنگ نوان نغمه چنگ نوان چالوس
رازقی لیلا حسین زاده تنکابن
گلبانگ شوردشت شمال سیاوش طالبی قائمشهر
پدیده هنر آلاء ام کلثوم رضایی بهشهر
هفت افرنگ مهران فغانی قائمشهر
مهر نواز آریایی مهر نواز آریایی چالوس