; پایگاه فرهنگ و هنر مازندران

سینماهای استان

نام مدیر/رئیس/مدیرمسؤول نام شهر آدرس توضیحات
سینما سپهر ساری گنجایش 970- تعداد سالن 1
سینما بهمن بهشهر تعداد سالن 1 گنجایش 340
سینما انقلاب تنکابن تعداد سالن 1 گنجایش 500
سینما بهمن 1 آمل تعداد سالن 2 گنجایش 448
سینما جهان نما چالوس تعداد سالن 1 گنجایش 540
سینما شقایق بابلسر تعداد سالن 1 گنجایش 540
سینما آزادی بابل تعداد سالن 1 گنجایش 423
سینما شقایق نوشهر تعداد سالن 1 گنجایش 235
پیامبر اعظم (ص) نور تعداد سالن 1 گنجایش 280
سینما غدیر جویبار تعداد سالن 1 گنجایش 180
سینما حر قائمشهر تعداد سالن 1 گنجایش 472
سینمای هنر و تجربه بابل تعداد سالن 1 گنجایش 320
سینما غدیر محمودآباد تعداد سالن 1 گنجایش 200