; پایگاه فرهنگ و هنر مازندران

پایگاه های خبری دارای مجوز

نام مدیر/رئیس/مدیرمسؤول نام شهر آدرس توضیحات
آرمان شمال میلاد علی نژاد بایعی (مدیرمسؤول و صاحب امتیاز) ساری ساری اجتماعی و فرهنگی
آوای خزر سعید منصوری (مدیرمسؤول و صاحب امتیاز) نکا خیابان راه آهن روبروی سیلو پلاک 829 (منزل شخصی) اجتماعی و فرهنگی
بازرگان ایرانی محمد علی روشن (مدیرمسؤول و صاحب امتیاز) ساری اجتماعی و اقتصادی
بلاغ مازندران محمد اسماعیل امامزاده (مدیرمسؤول و صاحب امتیاز) ساری ساری اجتماعی و فرهنگی
پیغوم اصغر سیفی (مدیرمسؤول و صاحب امتیاز) قائمشهر سیاسی و فرهنگی
پیک نکا ایمان حبیبی (مدیرمسؤول و صاحب امتیاز) نکا خیابان علمیه نرسیده به میدان لاله سمت راست طبقه فوقانی عکاسی ابراهیمی اجتماعی و فرهنگی
تنکابن 24 منصوره گلیج صحرایی (مدیرمسؤول و صاحب امتیاز) تنکابن تنکابن اجتماعی و سیاسی
تیتر امروز علی اکبر صباغی (مدیرمسؤول و صاحب امتیاز) ساری ساری اجتماعی - فرهنگی
چالوس خبر سیده فریبا حسینی (مدیرمسؤول و صاحب امتیاز) چالوس چالوس اجتماعی - فرهنگی
خزر تیتر خبر جعفر رعیت (مدیرمسؤول و صاحب امتیاز) ساری ساری سیاسی - فرهنگی
درسایه رضا حسن زاده اشرفی (مدیرمسؤول و صاحب امتیاز) ساری ساری اقتصادی سیاسی
دودانگه خبر ابراهیم کیایی (مدیرمسؤول و صاحب امتیاز) ساری ساری اجتماعی - فرهنگی
دیدبان شمال جواد اکبری (مدیرمسؤول و صاحب امتیاز) ساری ساری اجتماعی فرهنگی
ساروخبر زینب تقوی علویکلایی (مدیرمسؤول و صاحب امتیاز) ساری ساری اجتماعی فرهنگی
شرق مازندران پرویز امیرخانلو (مدیرمسؤول و صاحب امتیاز) ساری ساری اجتماعی فرهنگی
علوم زمین و نفت کاسپین عطا اسحق زاده (مدیرمسؤول و صاحب امتیاز) چالوس چالوس علوم پایه و فنی مهندسی- صنعت نفن و گاز و پتروشیمی
علوم ورزشی و تمرین علیرضا امامی (مدیرمسؤول و صاحب امتیاز) محمودآباد محمودآباد علوم انسانی و تربیت بدنی
فجر شمال رضا داداشی تنکابنی (مدیرمسؤول و صاحب امتیاز) بابلسر بابلسر اجتماعی
قائم خبر رضا نادری علی زاده (مدیرمسؤول و صاحب امتیاز) قائمشهر قائمشهر اجتماعی ورزشی
کاسپین 24 سینا قربانی (مدیرمسؤول و صاحب امتیاز) آمل ابتدای خیابان نور پاساژ فجر طبقه ی 3 پلاک 77 تلفن 09113206030 خبری تحلیلی