; پایگاه فرهنگ و هنر مازندران

انجمن های هنرهای تجسمی

نام مدیر/رئیس/مدیرمسؤول نام شهر آدرس توضیحات
انجمن هنرهای تجسمی محمودآباد حسین ملکی محمودآباد خیابان آزادی مجتمع فرهنگی و هنری غدیر تلفن: 09112204294
هنرهای تجسمی گلوگاه مهدیس رضایی گلوگاه کانون پرورش فکری کودک و نوچوان گلوگاه تلفن: 09111561155
انجمن هنرهای تجسمی نور عباس نعمتی نور خیابان دانشگاه ارکیده 30 - تلفن: 09111255125
سرخرود حسین علی شریفی محمودآباد 09363305036
انجمن سینمایی و عکاسی سید رضا تقوی محمودآباد خیابان آزادی مجتمع فرهنگی و هنری غدیر تلفن: 09111252466
انجمن عکاسان فریدونکنار محسن عنایتی فریدونکنار خیابان شهدا ساختمان شهرداری سابق گالری خانه هنرمندان تلفن: 09356469587
انجمن هنرهای تجسمی سودابه کالیراد سوادکوه زیراب خیابان خدمات مجتمع فرهنگی و هنری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی تلفن: 09111267502