; پایگاه فرهنگ و هنر مازندران

انجمن های نمایش

نام مدیر/رئیس/مدیرمسؤول نام شهر آدرس توضیحات
انجمن نمایش محمودآباد جهانفر کاویانپور محمودآباد خیابان آزادی مجتمع فرهنگی و هنری غدیر تلفن: 09119177702
انجمن هنرهای نمایشی نور ریحان عزتی نور خیابان نیما نبش نیلوفر 36 تلفن: 09111251463
انجمن نمایش سوادکوه محسن نجفی سوادکوه زیراب خیابان خدمات مجتمع فرهنگی و هنری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی تلفن: 09118657710