آخرین پست ها:

خوراک محلی مازندران “آغوز مسما”

”آغوز مسما“ از غذاهای سنتی مازندران بوده که دارای پروتئین با ارزش بیولوژیکی بالا به دلیل داشتن گوشت اردک ، مواد معدنی و ویتامین ها به دلیل داشتن گردو و رب انار می باشد.